Aplikacje internetowe

Zaawansowane programistycznie projekty nie są dla nas problemem

Aplikacje internetowe to specjalne programy działające w przeglądarce internetowej, dostępne dla wszystkich lub tylko wybranych (zalogowanych) użytkowników. Mogą działać w lokalnej sieci firmowej lub w sieci Internet, dzięki czemu stają się dostępne z każdego miejsca na ziemi.

Najczęściej są to aplikacje oparte o bazy danych. Gromadzą, przetwarzają, analizują i prezentują dane ułatwiając podejmowanie strategicznych decyzji.  Wspomagają i kontrolują procesy produkcyjne. Umożliwiają np. uruchomienie maszyny lub ustawienie jej parametrów  z poziomu przeglądarki internetowej.

Projektujemy i wdrażamy aplikacje internetowe wykorzystując do tego najnowsze technologie. Dbamy o to, aby zachować możliwość dalszego rozwoju aplikacji.

Przykładowe aplikacje internetowe

  • Systemy e-learningowe
  • CRM
  • Systemy obsługi projektów
  • Obsługa sprzedaży itp.

Wiesz już czym się zajmujemy


Zobacz teraz efekty naszej pracy.Portfolio